Števec pogledov vsebine : 10613


Spotovani!

Eden izmed najve?jih projektov vsake druine, ?e ne najve?ji, je zagotovitev si lastnega doma, ali v obliki nakupa (ali najema) stanovanja v ve?stanovanjskem objektu, nakupa (ali najema) e zgrajene stanovanjske hie, prizidave ali nadzidave bivalnih prostorov k obstoje?im objektom, ali pa gradnja lastne hie.

Podjetje IPG se prvenstveno ukvarja s projektiranjem visokih gradenj, zlasti individualnih stanovanjskih objektov, ter projektiranjem prizidav in nadzidav, kakor tudi ve?stanovanjskih objektov. Smatramo, da je gradnjo lastnega doma za vsako druino, potrebno obravnavati individualno, saj hia niso le tirje zidovi z nekaj pohitva, ampak ima vsaka druina svoje zahteve in elje, ki jih je potrebno pri projektiranju upotevati, ter se jim ?im bolj prilagoditi. S skupnimi pogovori ter iskanjem reitev to tudi doseemo, tako da je zadovoljna vsaka stranka, saj se prediskutirajo vse elje stranke in tudi detajli.

e samo ime podjetja IPG pomeni Ineniring, Projektiranje, Gradnja, saj ni interes podjetja zaklju?iti sodelovanja s stranko ob predaji projektne dokumentacije, ampak elimo s stranko ostati vse do vselitve. Po pooblastilu stranko zastopamo pri izdaji gradbenega dovoljenja, ter izvedemo gradbeni nadzor pri gradnji objekta. Po elji stranke izvedemo tudi zbiranje ponudb za izbor izvajalca gradnje objekta. Iz tega sledi moto podjetja: Z vami smo OD IDEJE DO KLJU?A. Podjetje se prvenstveno ukvarja s projektiranjem visokih gradenj, vendar smo si e, ter si e tudi vnaprej ustvarjamo iro ekipo sodelavcev, bodisi s partnerji ali podizvajalci, s katerimi lahko prevzamemo projektiranje kakrne koli gradnje, tako visokih kot nizkih (ceste, kanalizacije, komunalno opremljanje zemlji?, ). Tudi takne projekte smo e izvedli, za kar imamo potrebne reference. Za ob?ine in ve?je investitorje, kateri pred samim projektiranjem gradnje morajo predhodno izvesti dolo?ene postopke umestitve objektov v prostor, pa izvajamo tudi Ob?inske podrobne prostorske na?rte (OPPN)

Z aktivnim sodelovanjem med izvajalcem in naro?nikom projekta, ter reevanjem razli?nih detajlov in na?inov gradnje, se e v osnovi razrei veliko problemov, ki lahko stranki v ?asi gradnje povzro?ijo veliko preglavic, jeze in tudi nepotrebnih strokov.
Prakti?no stranke e v za?etku pripravimo na mone pasti gradnje in pove?anja nepotrebnih strokov. Svetovanje poteka gradnje ne delimo le s teoreti?nim znanjem, saj sem tudi sam bil graditelj svojega doma, zato lahko iz lastnih izkuenj in prakse svetujem glede poteka postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja, poteka same gradnje, reitve razli?nih detajlov in idej, v katerih sedaj lahko uivam.

Pripravljeni smo prevzeti vsakren projekt, tudi najzahtevneji, ki nam je lahko le e ve?ji izziv, da ga ?im uspeneje reimo. Preglejte to internetno stran v celoti, v upanju, da se odlo?ite za sodelovanje z nami, pa se tega sodelovanja e vnaprej veselimo. V kolikor boste imeli kakrna koli vpraanja, nas prosim kontaktirajte in z veseljem vam bomo posredovali odgovor.

Lep pozdrav!
Igor PIVEC

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla